WBE Zelhem Doetinchem


 Welkom bij WBE Zelhem - Doetinchem 
             
        WBE Zelhem Doetinchem helpt mee reekalveren redden

         


Gras maaien, een doodgewoon beeld op het platteland in de lente. Maar tegenwoordig lijkt er heel wat aan de hand voordat het maaien kan beginnen. De technologie helpt een handje bij het zoeken naar reekalveren en weidevogelnesten in het gras. Dat voorkomt veel ellende. Het systeem van de drone is eenvoudig, maar duur en dus hoeft niet iedere boer er eentje aan te schaffen. WBE Zelhem Doetinchem heeft er een aangeschaft, en een groep vrijwilligers staat paraat om te helpen.

 
Lees meer op het tapblad Berichtgeving!


De WBE Zelhem - Doetinchem beslaat ongeveer 12.000 ha. en is opgericht in 1987. Daarmee is onze 150 leden tellende vereniging een van de eerste WBE's die er in Nederland zijn opgericht. We hebben onszelf naast schadebestrijding en het beheer van wildpopulaties, als doel gesteld om het maatschappelijk draagvlak van de jacht te vergroten. Dit bereiken we door vele activiteiten die niet altijd direct met de jacht te maken hebben. Zo organiseren we natuur schoonmaak dagen, voorlichting, wild tellingen, en monteren we "wild spiegels" langs wegen om het aantal aanrijdingen met overstekend wild terug te dringen. De grondslag voor dit alles ligt in onze gezamenlijke passie voor de natuur.

             De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.