Welkom bij WBE Zelhem - Doetinchem Welkom bij WBE Zelhem - Doetinchem

       Samen de natuur gezonder maken
         
       
De leden van WBE Zelhem - Doetinchem nodigen u uit om samen met hen onze Achterhoekse natuur beter en gezonder te maken. Dit doen we door ervoor te zorgen dat er een optimale wildstand gehandhaafd blijft met een zo goed mogelijke balans tussen vrouwelijk en mannelijk wild. Door zo veel mogelijk wild te laten leven daar waar het kan, en het reduceren van aanrijdingen daar waar het nodig is. Op deze manier voorkomen we ziektes, en onnodig lijden van het wild. We zorgen ervoor dat wild er minder snel voor kiest om over te steken op plaatsen waar veel aanrijdingen voorkomen. Onze leden ruimen afval op, zaaien bloemen en grassoorten in overgebleven stroken grond ter bevordering van vele soorten dieren zoals  bijvoorbeeld de patrijs, maar ook veel bijzondere zangvogels die het zwaar hebben krijgen weer een kans.