11-10-2021: Bijeenkomst voor groene boa’s over geweldsmiddelen


Groene boa’s die in het buitengebied werkzaam zijn, waartoe ook alle jachtopzichters in dienst van wildbeheereenheden behoren, ondervinden steeds meer problemen bij het behouden of verkrijgen van de noodzakelijke bevoegdheden en bewapening voor het goed kunnen uitvoeren van hun taken. Dit komt doordat de overheid steeds zwaardere eisen stelt aan de zogenaamde “noodzakelijkheidstoets” bij het toekennen van de bewapening. WBE’s moeten bij een nieuwe aanvraag of verlenging van een lopende aanstelling steeds vaker bewijzen dat hun jachtopzichter onaanvaardbare risico’s loopt indien hij niet volledig bewapend zijn taken uitvoert. Het feit dat de WBE jachtopzichter vaak in de avonduren en nachtelijke uren in het veld is om stropers op heterdaad te betrappen – hetgeen jarenlang voldoende onderbouwing was voor deze bevoegdheden – worden nu opeens niet meer als voldoende onderbouwing aanvaard.

In de praktijk betekent dit dat sommige jachtopzichters - na 20 dienstjaren of meer mét volledige bewapening - nu opeens hun dienstwapens in moeten leveren. En dat vinden de WBE’s en de Jagersvereniging onaanvaardbaar. Wij hebben deze problematiek daarom al meerdere malen bij de overheid aangekaart en wij blijven ons ook verzetten tegen deze onwerkbare toepassing van de wet- en regelgeving.

Wij zijn verheugd over het initiatief van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht om - in samenwerking met de beide politievakbonden NPB en ACP - hierover een landelijke actiedag te organiseren op maandag 11 oktober aanstaande. Deze bijeenkomst is voor iedere belanghebbende toegankelijk waarbij een aanmelding vooraf verplicht is. Meld u aan via: groeneboa@huisvanveiligheid.nl.

Bron:


Terug naar agenda

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.